Jak se z dívky stane dospělá žena?

od | 18. května 2021

o přechodových rituálech, o jednom z nejvýznamnějších kroků v životě ženy, o tom, proč je dobré, aby u toho byli i rodiče

Pamatujete si, jaký okamžik to byl pro vás? Byl to konkrétní zážitek, nebo se to stalo jaksi plíživě bez toho, aniž byste si to jasně uvědomili? Nebo se ještě ve třiceti dospělí necítíte být?

Dnešní dosažení plnoletosti je rozmělněno mezi obdržení občanky v patnácti a zproštění dalších právních omezení dovršením osmnáctin. Je ale tohle ten významný moment, který si budete pamatovat? Někde uvnitř cítit, že to bylo ono? Proměnu a vstup do ženského světa v životě dívky nelze vyznačit jen rozumově. Dívka potřebuje pocítit, že se z dítěte stala mladou ženou.

Takový pocit je možné vytvořit symbolickým přechodovým rituálem, který byl v dřívějších dobách běžnou součástí našich životů. Rituálem vykročení z dětství a mládí do dospělosti, kdy dívka získává možnost najít svoji osobnost – své vnitřní Já, o které se může opřít, a stát se člověkem schopným nést odpovědnost za svůj život a najít své místo ve společnosti. Z dívky má vyrůst žena zakořeněná ve své sebeúctě. Nemusí si nic dokazovat, je cenná taková, jaká je.

Smysl přechodových rituálů

Symbolické nebo rituální události vždy souvisely s přechodem člověka z jedné životní fáze do fáze nové.  Tyto rituály často znamenaly změnu postavení v komunitě a obvykle měly za následek změnu v oblasti právních nebo společenských nastavení a povinností jednotlivce. V dnešní době nám zůstaly pouze obřady svatby a pohřbu, navíc vyprázdněné na pouhou civilně právní formu. A to je velká ztráta. Přišli jsme o důležité iniciační momenty v našem životě. O možnost uvědomit si důležitý mezník v životě každého člověka a vědomě prožít změnu, která se v každém z nás odehrává (ať už chceme, nebo ne).

Přechodové rituály nám dávají řád a pochopení jednotlivých životních etap. Uvědomíme si, v jakém bodě svého života se nacházíme díky tomu, co jsme doposud prožili. A podíváme se na to, co nás čeká. Když víme, čemu čelíme, dokážeme snadněji pojmenovat své obavy a co bychom od dalšího nadcházejícího období chtěly. Snadněji se nám tomu následně jde v životě vstříc.

Bez přechodového rituálu nemají dívky žádný určitý okamžik, ve kterém se stanou mladými dospělými ženami, a mohou tak oscilovat mezi dětstvím a dospělostí v nejistotě, co od nich vlastně jejich rodiče, společnost, právní systém, a hlavně ony samy očekávají.

Kmenová duše

Psychologický koncept čtyř duší rozděluje náš život na čtyři rovnocenné části. Pochází z učení přírodních národů (medicine wheel) a pracují s ním mj. Daan van Kampenhout, Bert Hellinger, u nás Jan Bílý. Jeho pojetí lze univerzálně využít pro pochopení jakékoliv změny.

 

 

 

 

Puberta a dospívání se nachází přesně na hranici mezi dvěma životními obdobími – dětstvím (rodinnou duší) a dospělostí (kmenovou duší). Je to čas, kdy se dospívající dívky oddělují od svých rodičů a hledají své poslání, svoji vlastní cestu životem. Ta je zprvu možná téměř vždy skrze zařazení se do nějaké skupiny, která nám dává zázemí a podporu být jiné než např. rodiče.

Tímto obdobím přirozeně fyziologicky, psychologicky, sociálně i spirituálně jako dívky procházíme. A ideální je, když v tom máme podporu našich nejbližších.

 

Proč u toho rodiče mají být?

 Přechodový rituál připravuje na změnu nejen dívku, ale je třeba na ni připravit i její okolí. Tento moment je stejně důležitý jak pro dívku samotnou, tak pro její rodiče. Je třeba, aby si i oni uvědomili a uznali, že jejich dcera už nikdy nebude tou malou holčičkou, a připravili se na příchod dospělé ženy. Přechodový rituál pro tuto událost vytváří bezpečný prostor, kterým vás provede zkušený průvodce či průvodkyně.

Díky rituálu máte možnost prožít důležitý okamžik života vaší dcery a váš vlastní společně, sdílet své životní zkušenosti a podpořit tak svou dceru, aby do dospělého života vykročila tou správnou nohou.

Status dospělosti je třeba posilovat i později reakcemi a očekáváním rodičů a dalších členů rodiny. Dívka potřebuje ukázat, jak převzít odpovědnost a naučit se dovednostem, které bude potřebovat v dospělosti, ale také ujištění o sobě jako o ženě. Svou přítomností máte do jisté míry možnost kroky a rozhodnutí své dcery ovlivnit a společně nastavit vaše rodinné fungování na o něco dospělejší úroveň. Svěřit o něco více svobody na jedné straně, a zodpovědnosti na straně druhé. Neznamená to, že ji ztrácíte, ale stavíte váš vzájemný vztah na vyšší úroveň.

To, že se z malých holčiček stávají ženy, je prostý fakt. Nejsnáze se tato přirozená proměna děje v případě, že cítíme přítomnost a podporu své nejbližší rodiny. Můžete být při tom a prožít tuto změnu společně se svou dcerou.

 

Neexistují-li ve společnosti potřebné rituály, nejsou si lidé jisti tím, kým jsou. Děti, které v rané pubertě tápaly, se na jejím konci ženou za nezávislostí, na druhou stranu se však hněvají, když mají převzít určitou zodpovědnost. Dívky, které sloužily svým hnacím mužským silám, nejsou ochotny vyměnit hodnoty jako je sláva, moc, prestiž a bohatství, za pocit harmonie s vesmírem. …“

Marion Woodman