Nech se inspirovat

od | 21. dubna 2022

Jak se postavit k výzvám, které nám přináší život? Jaký postoj si k nim vědomě volíme? Vnímáme je jako klacky pod nohy na naší životní cestě nebo jako výzvy, které nás posílí? 

Situace ve světě nás vybídla k zamyšlení se, kde bereme inspiraci pro zdolávání náročných výzev my samy. Zamyslely jsme se proto nad tím, kde se v našem životě setkáváme s inspirativními ženami, které ve svém životě náročným výzvám a překážkám čelily.

V čem jsou pro nás inspirací a které to jsou?

Áža přemýšlela nad tím, kdo by byl v jejím osobním sborníku inspirativních žen…

“I když jí to často neříkám, první inspirativní ženou je pro mě máma. Díky ní mám rozhodně lepší hudební vkus a nejen to 🙂 (odmítla mi například koupit CD Dády Patrasové a místo toho mi pouštěla Radio1 a bigbeat :-)). Vlastně obdivuji všechny mámy, které zvládly vychovat svoje děti a nezbláznit se z toho!

Dále jsou to ženy v rodině a blízké kamarádky. Jejich slova mě často motivují nebo mě učí, jak si sama sebe vážit a nebo jak uvařit ty nejlepší ovocné knedlíky (Díky, babi!).

A pak jsou tu ženy, jako například Milada Horáková, Malála Júsufzaj a Naděžda Tolokonnikovová, které udělaly velké činy pro to, aby dnešní svět byl svobodnější a spravedlivější. Přeji nám všem v těchto dnech, abychom měli trochu jejich odvahy a trpělivosti.”

Ve své knize Naděžda Tolokonnikovová píše:” Lidi nejsou ochotni žít naplno, žít krásně, tak jako se žije jedinkrát a naposledy. Chovají se, jako by každý měl v zásobě takových pět set let. Nemáš pět set let. Žij naplno!Autor foto: Frank Hoensch

Helče se těžko vybíralo z tolika inspirativních žen. Nakonec vybrala tři :-)…

Jindřiška Nováková se stala ve 14ti letech nejmladší účastnicí protektorátního protinacistického odboje. Pomáhala skrýt stopy po atentátu na Heydricha tím, že ukryla Kubišovo kolo. Obdivuji u ní obrovskou odvahu v tak mladém věku.

Milada Horáková, která se už během studií práv na vysoké škole zasazovala za ženská práva v Ženské národní radě. Během nacistické okupace byla aktivní v antifašistickém odboji, za což byla později tvrdě vyslýchána gestapem a mezi lety 1940 a 1945 vězněna. Po konci 2.světové války vstoupila do znovu obnovené národně sociální strany a stala se poslankyní Národního shromáždění. Byla kritičkou nedemokratických tendencí komunistické strany, za což byla sledována StB a následně byla v r. 1950 zatčena v rámci vykonstruovaného politického procesu. Během něj byla odsouzena k trestu smrti a popravena. Pro mě je inspirací její nezlomný charakter a hodnoty, které zastávala.

Meda Mládková
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Meda_Ml%C3%A1dkov%C3%A1

Život Medy Mládkové začal v rodině despotického otce a vyvrcholil na pozici uznávané sběratelky a mecenášky umění, která pomohla světu objevit jednoho z prvních abstraktních malířů (Františka Kupku). Celý život si šla umanutě a odvážně za svým. Když utíkala před Hitlerem a později před komunisty, když dobývala srdce svého budoucího muže (spoluzakladatele Mezinárodního měnového fondu Jana Mládka), nebo když svými aktivitami v exilu podporovala utlačované české umělce a prosazovala jejich díla do amerických a evropských galerií. Po Listopadu 1989 se vrátila do vlasti a věnovala svou sbírku české společnosti. Získala a zrekonstruovala i výstavní prostor – pražské Sovovy mlýny, které se tak proměnily v Museum Kampa – symbol jejího celoživotního díla. No, není to krásný, naplněný život?

Pro Markétu je inspirativní ženou…

Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenské republiky. „Je pro mě vzorem hlavně svým přístupem k leadershipu. Zastává vysokou politickou funkci (kéž bychom v nich vídali více žen) a v ní exceluje. Stojí si za svými hodnotami, je empatická a zároveň pevná. Vymezí se, když se děje něco špatného a je slyšet. Skvěle zvládá krizové situace ve své zemi (vraždy novináře a jeho snoubenky, covidová krize, válka na Ukrajině,…). 

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/revue/spolecnost/

Moc ráda sleduji ženy, které jsou v pozici moci a zároveň s ní nakládají se vší zodpovědností k ostatním a společnosti. Vedle obvyklého poměřování, rivality, soutěže o větší ego a dávání rukou pryč od zodpovědnosti u politiků, je to pro mě příjemný balzám na duši.”

Pro Anežku, jsou inspirací…

Jane Goodall je pro mě ženou, která celý život kráčí cestou svého srdce. Ve svých 26ti letech začala s notnou dávkou odvahy objevovat svou životní vášeň, a přes překážky kráčí stále s laskavostí sobě vlastní. Zcela změnila vědecký pohled na šimpanze, např. zjistila, že používají nástroje a že dokážou projevovat své emoce (do té doby se k nim přistupovalo jako “k bezcitným zvířatům”). Svou lásku k přírodě předává skrze Jane Goodalle Institute, který se zasazuje o výzkum, vzdělávání a ochranu přírody. Je také zakladatelkou celosvětového programu pro aktivní lidi, kteří chtějí změnit svět nebo třeba jen malou část svého okolí – Roots&Shoots.

Dalšími inspirativními osobnostmi jsou pro mě např. Madeleine Albright, česká rodačka, která byla první ženou na postu ministryně zahraniční USA nebo Emma Watson, která se stala v r. 2014 velvyslankyní dobré vůle OSN pro ženy.

Inspirují mě všechny ženy, které mají jasno ve svých hodnotách a umí se za ně i postavit, stojí tak za sebou samými. Vlastně jsou to pro mě ženy, které žijí samy sebe naplno a mají odvahu “odhalit se” celému světu. Jsem vděčná za to, že mám takových žen v rodině, v práci a v blízkém okolí pořádnou dávku.”

 

A jaké ženy jsou inspirací pro tebe?

Přijeď načerpat inspiraci od ostatních žen na kurz 😉